Dar Koridor Sistem R-A 5 2

Deponuzdaki yükseklikten azami fayda sağlamak amacıyla tasarlanan dar koridor raf sisteminde, çalışma koridorları daraltılarak yüksek raf sistemlerinin yükleme ve boşaltılması için özel istif araçlarının kullanılmaktadır.

Bu sistemin getirdiği en önemli avantaj, dar koridor raf sisteminde kullanılan istif aracı (man-up) ile hem paletler yüklenip boşaltılmakta, hem de en üst katlarda bile, paletlerden direkt olarak sipariş hazırlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Dar koridor raf sistemleri üretilen özel istif araçlarıyla günümüzde 14.000 mm ye kadar ulaşmaktadır.

Faydaları:

  • Her palete direkt ve hızlı ulaşım
  • Depo alanından azami faydalanma
  • Sipariş toplama ve depolama için aynı rafın kullanımı